Фотофакт: яркие моменты празднования Фестиваля Василя Тяпинского на Чашниччине

Сярэднявечныя рыцары і дамы на вуліцы райцэнтра, дзівосныя ўборы і атмасфера старажытнага беларускага кірмашу: у Чашніках прайшоў раённы фестываль, прысвечаны славутаму земляку Васілю Цяпінскому.

Расказваем пра асноўныя акцэнты свята.

Гасціннасць стала візіт­най карткай Чашніччыны. Падворкі сельсаветаў, раз­мешчаныя на плошчы перад Чашніцкім раённым цэн­трам культуры, прапанавалі ўдзельнікам фестывалю зна­ёмства з вырабамі народных умельцаў. Тут таксама мож­на было пачуць прыпеўкі і жарты, пачаставацца стра­вамі беларускай кухні. І ўсё гэта прапаноўвалася шчыра, з запалам і ад душы.

 

Яркімі фарбамі напоўнілі горад удзельнікі касцюміра­ванага шэсця: дамы ў сярэд­нявечных уборах, сялянкі, рыцары і сам знакаміты асветнік, які выдаў Евангел­ле ў далёкім 16-м стагоддзі. Пераўвасабленне было ма­ляўнічым, а паглыбленне ў эпоху натуральным. Атмас­феру Сярэднявечча дапа­маглі стварыць удзельнікі аршанскага клуба гістарыч­най, ролевай рэканструкцыі і настольных гульняў «Ро­стань». Тэатралізаваны па­каз на сцэнічнай пляцоўцы перад домам культуры, калі адважныя рыцары на мячах змагаліся за прыхільнасць дамы сэрца, – усё гэта было настолькі цудоўна, наколькі і рэалістычна. У атмасферу прыгожага акунуліся гле­дачы падчас конкурсаў на лепшыя сукенку і капялюш, дзе нашы зямлячкі прад­ставілі самастойна вырабле­ныя ўборы. І той, хто гэта бачыў, мог пераканацца: беларускім майстрыцам па­зайздросцяць любыя замор­скія куцюр’е.

 

Таленавітыя людзі жылі на нашай зямлі не толькі ў далёкія стагоддзі. Сучаснікі не менш таленавітыя. Су­стрэча з зямлячкай Васіля Цяпінскага, ураджэнкай раёна Вольгай Булай ста­ла знакавай падзеяй свята. Сёння яна артыстка Ма­ладзёжнага тэатра эстрады, педагог, лаўрэат міжнарод­ных конкурсаў, уладальнік цудоўнага голасу і яркага таленту. А калісьці на па­путках і рэйсавых аўтобу­сах дабіралася з Цяпіна да музычнай школы, упарта і настойліва дамагаючыся пастаўленай мэты – стаць артысткай эстрады, спявач­кай. Яна дабілася свайго, але захавала шчырасць, ад­крытасць і любоў да малой Радзімы. У дыялогавай пля­цоўцы разам з Вольгай пры­нялі ўдзел актрысы і тэлевя­дучыя сёстры Аляксандра і Валянціна Груздзевы. Прысутныя змаглі задаць зорным гасцям пытанні, а таксама патанчыць пад кам­пазіцыі, якія прагучалі ў вы­кананні спявачак.

 

Не засталося свята і без выступленняў мясцовых талентаў: свае нумары гле­дачам падарылі калектывы Чашніцкай, Новалукомль­скай школ мастацтваў, уд­зельнікі фальклорных гуртоў, сольныя выканаўцы.

 

Віртуознае майстэрства – гэта асаблівая тэма для размовы. Безумоўна, усе ар­тысты, якія выступілі на свя­це, выключна таленавітыя. Але сапраўдным адкрыццём для чашнічан стаў канцэрт лаўрэата міжнародных кон­курсаў, цымбалісткі Ганны Шаркоўскай з Лепеля. Як справядліва адзначыла вяду­чая, гледачы чакалі класіч­най народнай музыкі. Але з першымі акордамі стала зразумела: гэта выступленне – сапраўдны выбух эмоцый. Тое, што на нацыянальным інструменце могуць так пра­гучаць «Modern Talking», песні Віктара Цоя ці гурта «Король и Шут», а таксама мноства іншых кампазіцый, сапраўды ўражвае. Па-май­стэрску валодаючы не толькі інструментам, але і настроем аўдыторыі, Ганна стварыла сапраўдны фурор, які феер­веркам эмоцый завяршыў яскравы фестывальны дзень. Свята, прысвечанае памяці вялікага асветніка Беларусі, пачалося сярэднявечным шэсцем, а завяршылася су­часнымі акордамі на трады­цыйных цымбалах, бачна выяўляючы пераемнасць культуры, нязменнасць у імк­ненні людзей ва ўсе часы да творчасці і прыгажосці. Яр­кімі фарбамі расквеціла яно пачатак чашніцкага лета.

Андрей Шидловский 

Поделиться в: